• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immermortel WR 10

Immermortel WR 10 | Szybkowiążąca zaprawa montażowa

Do pobrania

Przeznaczenie

 • montaż pierścieni włazów kanałowych oraz kołnierzy wpustów deszczowych

Właściwości

 • płynna konsystencja
 • początek wiązania zaprawy – po około 5 min.
 • wytrzymałość po ok. 60 min – >25 MPa
 • z dodatkiem włókien sztucznych oraz cyrkonowych
 • na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych
 • do napraw konstrukcyjnych – klasa R4 zgodnie z PN-EN 1504-3
 • mrozoodporność F200 zgodnie z Procedurą IBDIM Nr PB/TM-1/12
 • odporność na karbonatyzację zgodnie z PN-EN 13295
 • zawartość jonów chlorkowych zgodna z PN-EN 1015-17

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna; budownictwo ogólne

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE