• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immergrout P 40/2

Immergrout P 40/2 | Ekspansywna zaprawa do podbijania

Do pobrania

Przeznaczenie

 • spoinowanie prefabrykatów żelbetowych
 • wypełnianie połączeń prefabrykowanych elementów żelbetowych
 • montaż krawężników kamiennych, betonowych, krat ściekowych, odwodnień liniowych

Właściwości

 • początek wiązania: 4-8 h*
 • wytrzymałość po 24 h odpowiada klasie betonu C25/30*
 • stopień pęcznienia po 12 h < 0,2% objętości
 • plastyczna konsystencja
 • możliwość pompowania do 40 m
 • z dodatkiem włókien sztucznych i cyrkonowych
 • na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych
 • ograniczony skurcz
 • mrozoodporność F200 zgodnie z Procedurą IBDIM Nr PB/TM-1/12
 • wodoszczelność W12 zgodnie z PN-88/B-06250
 • odporność na karbonatyzację zgodnie z PN-EN 13295

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna, energetyczna; budownictwo kubaturowe, przemysłowe, ogólne

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE