• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immercret ZT 45/5 HS

Immercret ZT 45/5 HS | Zaprawa natryskowa na bazie cementu siarczanoodpornego

Do pobrania

Przeznaczenie

 • odbudowa otuliny prętów zbrojeniowych
 • naprawa konstrukcyjna i niekonstrukcyjna elementów betonowych/żelbetowych w tym sprężonych

Właściwości

 • nadaje się do natrysku metodą suchą
 • z dodatkiem inhibitora korozji, włókien cyrkonowych, mikrokrzemionki
 • na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych
 • ograniczony skurcz
 • wysoka odporność na ścieranie
 • mrozoodporność F200 zgodnie z Procedurą IBDIM Nr PB/TM-1/12
 • do napraw konstrukcyjnych – klasa R4 zgodnie z PN-EN1504-3
 • odporność na karbonatyzację zgodnie z PN-EN 13295
 • zawartość jonów chlorkowych zgodna z PN-EN 1015-17

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna (mosty, tunele, wiadukty)
 • budownictwo: kubaturowe, przemysłowe, hydrotechniczne, energetyka (np. kominy)

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE