• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immercret SCC 40/5

Immercret SCC 40/5 | Beton samozagęszczalny

Do pobrania

Przeznaczenie

 • naprawa elementów betonowych/żelbetowych metodą betonowania
 • betonowanie bez możliwości wibrowania

Właściwości

 • płynna konsystencja
 • nie wymaga wibrowania
 • estetyczny wygląd powierzchni
 • z dodatkiem włókien sztucznych oraz cyrkonowych
 • na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych
 • mrozoodporność F150 zgodnie z Procedurą IBDIM Nr PB/TM-1/12
 • możliwość wykonania konstrukcji: o skomplikowanych kształtach, gęstym zbrojeniu, w przypadku trudności z zagęszczaniem mieszanki betonowej

Obszar zastosowania

 • elementy betonowe/żelbetowe w tym bezpośrednio obciążone ruchem
 • wypełnianie ubytków w betonie

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE