• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immercret RM 50/3

Immercret RM 50/3 | Zaprawa naprawcza PCC I

Do pobrania

Przeznaczenie

 • naprawa powierzchni bezpośrednio obciążonych ruchem kołowym, elementów betonowych/żelbetowych (również sprężonych)

Właściwości

 • na bazie cementu, modyfikowana polimerami
 • nadaje się do obróbki ręcznej w systemie z warstwą sczepną oraz do natrysku metodą mokrą
 • z dodatkiem włókien sztucznych oraz cyrkonowych
 • na bazie kruszyw kwarcowych i bazaltowych
 • ograniczony skurcz
 • wysoka odporność na ścieranie
 • mrozoodporność F200 zgodnie z Procedurą IBDIM Nr PB/TM-1/12
 • do napraw konstrukcyjnych – klasa R4 zgodnie z PN-EN1504-3
 • odporność na karbonatyzację zgodnie z PN-EN 13295
 • zawartość jonów chlorkowych zgodna z PN-EN 1015-17

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna (mosty, tunele, wiadukty)
 • budownictwo: kubaturowe, przemysłowe, hydrotechniczne, energetyka

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE