• ImmerBau Sp. z o.o.
 • Polski

Immercret MWS

Immercret MWS | Warstwa sczepna, ochrona antykorozyjna stali zbrojeniowej

Do pobrania

Przeznaczenie

 • jako warstwa sczepna podczas naprawy konstrukcji betonowych; żelbetowych, w tym sprężonych
 • zabezpieczenie prętów zbrojeniowych podczas naprawy konstrukcji: betonowych; żelbetowych; w tym sprężonych

Właściwości

 • jednokomponentowa
 • modyfikowana polimerami z dodatkiem inhibitorów korozji
 • poprawia przyczepność zapraw; mieszanki betonowej do podłoża
 • mrozoodporność F200 zgodna z Procedurą IBDIM Nr PB/TM-1/12
 • zawartość jonów chlorkowych zgodna z PN-EN 1015-17

Obszar zastosowania

 • infrastruktura komunikacyjna (mosty, tunele, wiadukty)
 • budownictwo: kubaturowe, przemysłowe (słupy, belki), hydrotechniczne, energetyka (chłodnie kominowe, kominy)

Forma dostawy

 • 25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE