• ImmerBau Sp. z o.o.
  • Polski

Aktualności

Immergrout VM 90/1

Czerwiec 21, 2018


Immergrout VM 90/5

Czerwiec 21, 2018


ImmerGrout VB 90/16

Czerwiec 21, 2018


Immergrout VM 100/5

Lipiec 9, 2018

Do pobrania Przeznaczenie podlewki łożysk mostowych, słupów stalowych, prefabrykatów żelbetowych podlewki urządzeń i elementów obciążonych dynamicznie tj. turbiny, silniki, sprężarki, szyny montaż prefabrykatów, kotew, prętów itp. wypełnianie połączeń prefabrykowanych elementów żelbetowych Właściwości początek wiązania: 4-8 h* wytrzymałość po 24 h odpowiada klasie betonu C30/37* stopień pęcznienia po 12 h < 0,1% objętości płynna konsystencja na […]


ImmerGrout VB Rapid 80/5

Czerwiec 21, 2018


ImmerGrout VB Rapid 80/8

Czerwiec 21, 2018