• ImmerBau Sp. z o.o.
  • Polski

Aktualności

Immergrout P 70/2

Czerwiec 23, 2018

Do pobrania Przeznaczenie spoinowanie prefabrykatów żelbetowych wypełnianie połączeń prefabrykowanych elementów żelbetowych montaż krawężników kamiennych, betonowych, krat ściekowych, odwodnień liniowych Właściwości początek wiązania: 4-8 h* wytrzymałość po 24 h odpowiada klasie betonu C25/30* stopień pęcznienia po 12 h < 0,2% objętości plastyczna konsystencja możliwość pompowania do 40 m z dodatkiem włókien sztucznych i cyrkonowych na bazie […]


Immergrout P 40/2

Czerwiec 23, 2018

Do pobrania Przeznaczenie spoinowanie prefabrykatów żelbetowych wypełnianie połączeń prefabrykowanych elementów żelbetowych montaż krawężników kamiennych, betonowych, krat ściekowych, odwodnień liniowych Właściwości początek wiązania: 4-8 h* wytrzymałość po 24 h odpowiada klasie betonu C25/30* stopień pęcznienia po 12 h < 0,2% objętości plastyczna konsystencja możliwość pompowania do 40 m z dodatkiem włókien sztucznych i cyrkonowych na bazie […]


Immergrout P 44/2

Czerwiec 21, 2018


Immergrout 44/5

Czerwiec 21, 2018


Immergrout P60/5

Czerwiec 21, 2018


Immergrout P60/1

Czerwiec 21, 2018


Immergrout VM 90/1

Czerwiec 21, 2018


Immergrout VM 90/5

Czerwiec 21, 2018


ImmerGrout VB 90/16

Czerwiec 21, 2018


Immergrout VM 100/5

Lipiec 9, 2018

Do pobrania Przeznaczenie podlewki łożysk mostowych, słupów stalowych, prefabrykatów żelbetowych podlewki urządzeń i elementów obciążonych dynamicznie tj. turbiny, silniki, sprężarki, szyny montaż prefabrykatów, kotew, prętów itp. wypełnianie połączeń prefabrykowanych elementów żelbetowych Właściwości początek wiązania: 4-8 h* wytrzymałość po 24 h odpowiada klasie betonu C30/37* stopień pęcznienia po 12 h < 0,1% objętości płynna konsystencja na […]