• ImmerBau Sp. z o.o.
  • Polski

Aktualności

Immercret MWS

Czerwiec 21, 2018

Do pobrania Przeznaczenie jako warstwa sczepna podczas naprawy konstrukcji betonowych; żelbetowych, w tym sprężonych zabezpieczenie prętów zbrojeniowych podczas naprawy konstrukcji: betonowych; żelbetowych; w tym sprężonych Właściwości jednokomponentowa modyfikowana polimerami z dodatkiem inhibitorów korozji poprawia przyczepność zapraw; mieszanki betonowej do podłoża mrozoodporność F200 zgodna z Procedurą IBDIM Nr PB/TM-1/12 zawartość jonów chlorkowych zgodna z PN-EN 1015-17 […]


Immercret MSW HS

Czerwiec 21, 2018

Do pobrania Przeznaczenie warstwa sczepna podczas naprawy konstrukcji betonowych/żelbetowych zaprawami o podwyższonej odporności na siarczany zabezpieczanie prętów zbrojeniowych podczas naprawy infrastruktury hydrotechnicznej i kanalizacyjnej Właściwości jednokomponentowa modyfikowana polimerami z dodatkiem inhibitorów korozji na bazie cementu siarczanoodpornego, (C3A=0) poprawia przyczepność zapraw/mieszanki betonowej do podłoża mrozoodporność F250 zgodna z Procedurą IBDIM Nr PB/TM-1/12 zawartość jonów chlorkowych zgodna […]